top of page

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום 20 בחודש אוגוסט 2023

זוהי מדיניות הפרטיות של עמותת "אחים ואחיות לנשק - למען הדמוקרטיה" (ע"ר) שמספרה 580781946 ("העמותה" ו-"המדיניות" או "מדיניות הפרטיות", בהתאמה). העמותה מפעילה אתר אינטרנט אשר מיועדת לספק מידע אינפורמטיבי אודות העמותה ופעילותה (להלן: "האתר").
במדיניות פרטיות זו, נפרט את נהלי איסוף המידע על ידנו, בעת שימוש באתר, לרבות סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש בשירותים ובאתר. 
איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז-2017 ולשאר הדינים החלים עלינו ולפי מדיניות פרטיות זו (יחד, "דיני הפרטיות"). 
מדיניות פרטיות זו חלה על מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש [https://www.ahimlaneshek.org/termsandconditions]. מדיניות פרטיות זו חלה ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים. 
מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.
קרא מדיניות זו וודא שאתה מבין היטב את נהלינו ביחס למידע האישי שלך, לפני שאתה גולש באתר או משתמש בו. אם קראת והבנת את מדיניות הפרטיות, ויש לך התנגדות לנהלינו, עליך לצאת מיד מאתר זה, ולהימנע או להפסיק את כל השימוש באתר. אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור איתנו קשר בכתובת: Hello@ahimlaneshek.com

1. סוגי המידע שאנו אוספים:
עם תחילת השימוש באתר אנו אוספים עלייך מידע אישי מזהה וכן מידע לא מזהה. אנו אוספים ומעבדים בעת השימוש בשירותים, סוגי מידע שונים, לרבות:

 • מידע הנמסר על ידך כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, כתובת, טלפון ודואר אלקטרוני).

 • יצירת קשר – במידה ותבחר ליצור קשר עמנו, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם וכתובת אלקטרונית וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור במסגרת אמצעים אלו. 

 • הנתונים המועברים על ידך ונאספים בזמן השימוש באתר. 

 • מידע שנאסף בעת השימוש באתר כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי.

 

2. הדרכים בהן נאסוף מידע: 
כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך ללא מסירת הפרטים, לא תוכל להתקדם ולבצע הזמנות באתר. הפרטים והנתונים שנמסרו באתר צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגרי המידע של העמותה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו וישמש את העמותה, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו.
כשאתה מוסר לנו מידע באתר, או באמצעות מייל שתשלח אלינו.
מידע המשודר באופן אוטומטי כשאתה משתמש באתר. 
שימוש בטכנולוגיות כגון עוגיות (cookies) (פירוט נוסף מטה), tags וweb beacons-, וכן SDK, כולל כלי ניטור של צדדים שלישיים. כלים אלה מנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר.

 

3. עוגיות (Cookies): 
אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של העמותה על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. Cookies משמשים, לדוגמה, לשיפור ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך. ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
להלן פירוט ה- Cookies שאנו משתמשים בהם:
מידע על Cookies הנמצאים בשימוש WIX ניתן למצוא בקישור הבא:
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site# 
טרנזילה iframe  משתמשת ב – cookies הבאים לטובת אבטחה וסטטיסטיקות: 

אנו נשתמש בכלי ניתוח שונים, כגון:
Google Analytics: למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ - Google Analytics באתר, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

 

4. מטרות איסוף המידע:
המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך הפעילות השוטפת שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. 
שימוש נוסף שנעשה במידע יהיה לפי כל דין, למשל: 

 • יצירת קשר.

 • אספקת השירותים.

 • שיפור חווית השימוש באתר. 

 • ניהול, בקרה ושיפור השירותים באתר.

 • טיפול בתלונות ומתן שירות למשתמשי האתר. 

 • טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו. 

 • קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו. 

 • איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות.

 • לחסימת גישה לגולש שלדעת העמותה עושה שימוש לרעה באתר. 

 • אבטחת מידע. 

 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התגוננות מתביעות. 

 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. 

 

5. העברת מידע לצד שלישי: 
אנו לא מוכרים, שוכרים או מחכירים מידע אישי. אנו רשאים להעביר מידע אודותייך לצדדים שלישיים, וזאת לשם אספקת השירותים, מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי הצהרת פרטיות זו או על פי הרשאתך. 
אנו עשויים להעביר מידע לספקים שלנו או לקבלני משנה שלנו אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו' ושירותים שונים במיקור חוץ).
אנו רשאים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין העמותה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו העמותה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של העמותה.
אנו רשאים להעביר מידע לצד שלישי בכל מקרה בו תהיה העמותה בדעה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לעמותה ו/או מי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
בכפוף להוראות הדין, העמותה רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת פעילותה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לפעילותה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על העמותה. 
בעת ביצוע הזמנה ו/או תרומה תידרש למסור מידע אישי נוסף וכן פרטי כרטיס אשראי. הוספה של פרטי כרטיס אשראי מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור המוביל ישירות לאתר של חברת סליקה. למידע נוסף אנא קראו את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה. מודגש, כי העמותה אינה אוספת ו/או שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. מובהר כי העמותה אינה אחראית למעשים ו/או למחדלים של חברת הסליקה והשימוש בשירותי חברת הסליקה הינו באחריותך בלבד.


6. העברת המידע מחוץ לטריטוריה שלך: 
אנו עשויים לאחסן, לעבד או לתחזק מידע באתרים שונים ברחבי העולם, כולל באמצעות ספקי שירותים מבוססי ענן ברחבי העולם.
אם אתה נמצא בתחום שיפוט בו העברת המידע שלך לתחום שיפוט אחר מחייבת את הסכמתך, אז על ידי שימוש באתר אתה מספק לנו את הסכמתך המפורשת להעברה כזו או לאחסון, עיבוד או תחזוקת המידע בתחומי שיפוט אחרים.
 

7. זכויות המשתמש:
תוכל לעיין באתר בעמוד "האזור האישי" וכן בעמוד "היסטוריית הזמנות" במידע אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו ושמור במאגרי המידע הרשומים של העמותה אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את עדכונו, תיקונו או מחיקתו באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל המופיע מטה.
מידע הדרוש לעמותה לשם ניהול פעילותה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת בקשר עם השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד, יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מאיתנו למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף בכפוף להוראות הדין. 
כשאתה מבקש מאיתנו לממש את זכויותיך על פי דיני הפרטיות ומדיניות זו, יתכן ונצטרך לבקש ממך לספק לנו אישורים מסוימים כדי לוודא שאתה מי שאתה טוען שאתה, כדי להימנע מחשיפתך למידע הקשור לאחרים ולשאול אותך שאלות כדי להבין טוב יותר את טיב והיקפו של המידע שאליו אתה מבקש גישה וזכויותייך החוקיות ביחס אליו.
אנו עשויים להחסיר חלק מהמידע שנעמיד לרשותך, במידה והוא כולל מידע הקשור לאחרים.
כמו כן, כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן השירותים, העמותה משתפת מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם.
 

8. שמירת מידע:
אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות איסוף המידע, לאינטרסים הלגיטימיים שלנו, כמו גם בהתאם לדרישות דיני הפרטיות לפי החוק החל.
אנו עשויים לשמור מידע כל עוד הוא נחוץ כמפורט במטרות האיסוף והשימוש על פי מדיניות זו ולמטרות לגיטימיות אחרות, למשל, לאחסון מידע אישי לצורך תיעוד, מטרות ניהול אבטחת סייבר, הליכים משפטיים ונושאי מס. אנו עשויים לאחסן מידע בלתי מזהה ללא הגבלת זמן.
בכל מקרה, כל עוד אתה משתמש באתר, אנו נשמור מידע אודותיך, אלא אם כן אנו נדרשים על פי דיני הפרטיות למחוק אותו, או אם אתה מממש את זכויותיך החוקיות למחוק את המידע.

 

9. אבטחת מידע והצפנה:
אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.  
אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, אף אם הדבר נעשה שלא בהסכמתך. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:

 • אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). 

 • וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים.   

 • השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר.  

 • דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.  

 • התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. 

 • אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, צור איתנו קשר מיד.  

 

10. אתרים מקושרים:
האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, אשר עליהם איננו אחראים. אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל צד שלישי כזה שאתה בוחר לגלוש בו.

 

11. ילדים:
האתר אינו מיועד לקטינים מתחת לגיל 18 ואנחנו לא מתכוונים לאסוף מידע אישי מכל מי שאנחנו יודעים שהוא מתחת לגיל 18. אנו סומכים עליך כדי להבטיח כי על נשוא המידע להיות מעל גיל 18. אם לא מתקיימות דרישת הגיל, אתה נדרש לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס למסור ולעבד מידע בהתאם למדיניות פרטיות זו; ללא הסכמה כזו, אינך רשאי להשתמש באתר.

 

12. שינויים במדיניות הפרטיות:
העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכנה לאחרונה". במידה והעמותה תבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, העמותה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר. 

 

13. הדין החל:
על הצהרת פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר עימה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו. 

 

14. יצירת קשר:
בכל שאלה ניתן לפנות לעמותה, בכתובת דוא"ל: Hello@ahimlaneshek.com

bottom of page