top of page

בקשה לעצירת הוראת קבע לעמותת אחים לנשק

טופס זה מיועד אך ורק למי שתורם ישירות ל"עמותת אחים לנשק" בהוראת קבע.
צר לנו שבחרתם להפסיק את התרומה, אנא מלאו את כל הפרטים בטופס על מנת שנוכל לעצור את הוראת הקבע בכרטיס האשראי.
הטיפול בבקשה עלול לקחת עד 7 ימי עסקים.

פרטים לביטול הוראת קבע ​

הפרטים התקבלו

bottom of page